Madara Mašinska
Madara Mašinska
Specialitāte
Pediatrs
Medicīnas ģenētiķis

Raksti no žurnāla

Garīgās atpalicības pakāpes var būt dažādas – viegla (IQ 50–70), vidēja (IQ 35–50) un līdz pat smagai (IQ 20–35).