Kaspars Ozols
Kaspars Ozols
MF, FEBO
Specialitāte
Oftalmologs
Pieņemšanas laiki, vietas un reģistratūras kontakti

SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca”,

Kurzemes Acu centra vadītājs

Inženieru iela 60, Ventspils

Tālr: 63624665

info.slimnica@ventspils.lv