Karīna Račko
Karīna Račko
Zobārste
Specialitāte
Zobārsts
Pieņemšanas laiki, vietas un reģistratūras kontakti

RSU Stomatologijas institūts

RSU Zobārstniecības fakultātes Zobu terapijas un mutes veselības katedra

www.rsu.lv

Raksti no žurnāla

Manuprāt, kļūdas kā tādas nepastāv vispār – ir tikai gūtās mācības un pieredze, kas kalpo kā pakāpieni ceļam augšup.