Iznācis jaunais 2022. gada februāra žurnāls Ārsts.lv!

Dr. med. Marina Sevastjanova- Kārļa Barona balvas ieguvēja

Una Soboļeva- Temporo- mandibulārie traucējumi- kas tie ir?

Elīna Gribeļska- Piena zobu šķilšanās: mīti un fakti

Anda Mironova, Prof. Anda Brinkmane- Zobu higiēnista nozīme mutes veselības saglabāšanā

Dr. med. Māris Gržibovskis- ortodontiskā ārstēšana- skaistākam smaidam un ērtākai dzīvei

Una Stāmere- Smaganu veselība- nenovērtēts vispārējās veselības aspekts

Aleksandra Kārkle- Zobārsts norīko uz apikoektomiju jeb zoba saknes gala rezekciju- kas tas ir?

Andis Paeglītis- Mobilie zobārstniecības kabineti

Jānis Kukulis- Zobārstniecības privātprakse mūsdienās

Zinta Štekerhofa- Moderna zobārstniecība ārpus Rīgas

Līga Kroniņa, Agnese Ševele- Covid-19 un mutes veselība

Prof. Anatolijs Danilāns- C reaktīvais proteīns kovida pandēmijas murgos jeb, pinu, pinu vainadziņu

Betija Jurģe- H. Pylori Infekcijas diagnostiskie testi

Marina Arisova, Mg.oec. Mg.sc.sal. Guna Bīlande-  Nieru nepietiekamība bērniem un uztura ietekme (turpinājums)

Linda Fevraļeva- Herpe. Kā izvairīties no inficēšanās un ko darīt, ja tā noķerta?

Prof. Ilona Hartmane, Dārta Ose Bērziņa- psoriāzes aktualitātes no “A līdz Z”

Santa Ašmane- Elektronecefalogrāfija

Dr. med. Viktorija Ķēniņa- Neirogrāfija un elektromiogrāfija

Inese Svikliņa- Par covid-19 un rehabilitāciju