Iznācis jaunais 2021. gada septembra žurnāls Ārsts.lv

Inga Narbute- Aortas vārstuļa stenozes invazīva ārstēšana

Ieva Aišpure- Sirds un asinsrites sistēma

Inese Svikliņa- Rehabilitācija pacientiem ar sirds mazspēju

Prof. Ingrīda Čēma- Ko varam redzēt uz mēles?

Agnese Šmite- Bronhoskopija

Eva Bolšteina, Inga Krūziņa- Covid-19 infekcijas raksturojums

Betija Jurģe- Imūndeficīts un tā laboratoriskā atrade

Zita Freiberga- Bērna veselība

Linda Libeka, Katrīna Selecka- Pediatru privātprakse “Rabarbers”

Laura Valaine, Lelde Logina- Bērnu savstarpējā komunikācija

Elita Zepa, Zane Rožkalne- Stājas attīstība bērniem

Mikus Dīriks- Dišēna muskuļu distrofija

Madara Štekerhofa- Zīdaiņa mutes dobuma kopšana

Gunārs Trimda- Pietiekami labs tētis

Liena Lapiņa, Ieva Everte- Šizofrēnija ģimenē vai draugu lokā

Kristīne Saleniece- Antioksidanti dabā un pārtikas produktos

Prof. Jānis Ķīsis, Gunita Deksne, Prof. Angelika Krūmiņa- Inficēšanās no dzīvniekiem un saistītās ādas slimības