Iznācis 2023. gada aprīļa žurnāls Ārsts.lv!

Prof. Angelika Krūmiņa, Sandra Gintere, Vladimirs Morozovs- Ceļotāju slimības

Lolita Kalniņa- Havraneka- Biežākās traumas iesācējiem, apmeklējot sporta zāli

Gustavs Mellenbergs- Ieteikumi jauniešiem, apmeklējot sporta zāli

Elīna Ļeonova, Natalia Paramonova- Multiplā skleroze un vingrošana

Ingvars Rasa- Osteoporozes aktualitātes Latvijā

Betija Jurģe- Osteoporoze vīriešiem

Asoc. prof. Ieva Tolmane- Aknu veidojumi

Anastasija Šumere- Artrītu radioloģiskā diagnostika

Ilze Radoviča- Spalviņa- Paternitātes testi-kā tos veic

Jana Prikule,Darja Osipova- Zobu šķilšanās mazuļiem

Linda Vītuma, Aija Mikova- Zīdīšanas problēmas

Mg.paed.Diāna Timofejeva- Silto smilšu un dabas vides estētikas jomu pielietojums.Jaunā laikmeta likumsakarības

Gunārs Trimda- Atkarība no sektas

Gunita Čalovska- Ādas izmaiņas,kas var liecināt par “Covid-19”infekciju

Evija Skrode- Laboratoriskie izmeklējumi Covid-19 pārslimojušiem pacientiem

Anastasija Kaļiņina- Par tuvredzības kontroli mūsdienu optometrijas praksē

Mg.sc.sal.iur.Rafaels Ciekurs- Telemedicīnas izaicinājumi veselības aprūpē

”Gada balvas medicīnā 2022” laureāti un speciālbalvu saņēmēji