U

uztvere

psihisks izziņas process, kurā organisms interpretē un organizē sajūtas, lai radītu apzinātu priekšstatu par apkārtējās pasaules lietām un parādībām. ◊ ir saistīta ar vienlaicīgu dažādu maņu orgānu aktivitāti; radušies sajūtu kompleksi ierosina atbilstošus priekšstatus un domas, kas sajūtas apvieno veidolos jeb tēlos, kurus cilvēks pazīst kā noteiktus priekšmetus vai parādības.