N

Neatliekamā medicīniskā palīdzība

Neatliekamā medicīniskā palīdzība – palīdzība cietušajiem (slimniekiem), kuru to dzīvībai vai veselībai kritiskos apstākļos sniedz attiecīgi sagatavotas (apmācītas, ekipētas) personas, kam ir noteikta kvalifikācija medicīnā un kas ir juridiski atbildīgas par savu darbību vai līdzdarbību un tās sekām. Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā šķir pirmsslimnīcas un slimnīcas posmu. Pirmsslimnīcas posmā neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās (ātrās) medicīniskās palīdzības brigādes, kas izbrauc uz notikuma vietu. Tas, cik ātri minētā brigāde ierodas notikuma vietā, ir atkarīgs no informācijas precizitātes, ko pa tālruni sniedz persona, kura izsauc minēto palīdzību.