L

Lāzerķirurģija

Lāzerķirurģija – mono-hromatiskā redzamā starojuma lietošana ārstniecībā. Lāzera starojumam raksturīga augsta neizkliedēšanās pakāpe (gandrīz paralēli gaismas stari). Šādi gaismas kūļi var fokusēties un koncentrēties ļoti jaudīgos gaismas starojumos, ko var izmantot ķirurģijā. Lāzeru var izmantot gan audu pārdalīšanai, gan to savienošanai. Precīzi regulējamā un fokusējamā lāzera enerģija, kā arī tās niecīgā izkliede apkārtējā vidē dod iespēju audus pārdalīt ātri, bez asins zuduma, mērķtiecīgi, precīzi un sterili. Paātrināti un bez sarežģījumiem noris arī audu dzīšana. Lāzera savienojošās īpašības izmanto galvenokārt oftalmoloģijā (piem., tīklenes atslāņošanās gadījumā), kā arī sīko asinsvadu mikro-ķirurģijā. 

[angļu laser, no l(ight) a(mpli-fication by) s(timulated) e(mission of) r(adiation) gaismas pastiprināšana ar inducēto starojumu + ķirurģija]