B

Baciļi

Baciļi – nūjiņveida baktērijas, kas var būt kustīgas un veidot sporas. Daļa ◊ ir saprofīti (uzņem organiskās vielas no trūdvielām), daļa – smagu slimību, piem., liesas sērgas, stingumkram-pju un botulisma izraisītāji. Daži ◊ spēj veidot antibiotikas (Bacillum subtilis).