A

Amilāze

Amilāze – aizkuņģa dziedzera ekskretoriskais (izdalās ķermeņa dobumos) enzīms, kas piedalās ogļhidrātu šķelšanā. ◊ līmenis asins plazmā mainās dažādu slimību gadījumā, piem., pankreatīts izraisa ◊ līmeņa paaug-ti-nā-šanos, bet hepatīts un hronisks alkoho-lisms – pazemināšanos ® ogļ-hidrātmaiņa; zīdaiņa ēdināšana.