A

Algofilija

Algofilija – patoloģiska vēlme just sāpes, lai gūtu baudu.