A

Alālija

Alālija – nepietiekami attīstīta runa vai pilnīgs runas trūkums bērniem ar normālu dzirdi. Cēlonis ir runas
centru bojājums, kas radies bērna embrionālās attīstības laikā, vai arī smadzeņu slimības un traumas, ko bērns pārcietis
līdz 2−3 gadu vecumam (t.i., pirms sācis runāt). Ar to ◊ atšķiras no afāzijas, kuras gadījumā cilvēkam zūd jau izveidojusies runa (piem., galvas smadzeņu satricinājuma, kontūzijas, audzēja vai
insulta radīta galvas smadzeņu bojājuma dēļ). ® kurlmēmums.