A

Akcelerācija

Akcelerācija – bērnu un pusaudžu fiziskās attīstības un nobriešanas paātrināšanās salīdzinājumā ar iepriekšējām paaudzēm. ◊ vērojama visās iedzīvotāju sociālajās grupās un attiecas gk. uz anatomiskajām un fizioloģiskajām īpatnībām.