A

Aizdusa

Aizdusa  – elpas trūkums, subjektīva apgrūtinātas elpošanas sajūta, ja organismam netiek pietiekami piegādāts skābeklis un aizvadīta ogļskābā gāze. Elpas trūkums var rasties gan ieelpojot (inspiratoriskā ◊), gan izelpojot (ekspiratoriskā ◊).

Liela fiziskā piepūle var radīt ◊ arī veseliem cilvēkiem (fiziolo-ģiskā ◊). Visbiežākais patoloģiskās ◊ cēlonis ir asins-rites un elpošanas orgānu slimības, piem., sirds slimniekiem ◊ rodas asinsrites traucējumu dēļ; pneimonijas slim-niekiem elpas trūkumu rada plaušu elpošanas virsmas samazināšanās. ◊, kas uznāk lēkmju veidā, sauc par astmu.