A

Agnozija

Agnozija – nespēja pazīt redzēto, dzirdēto, taustīto, lai gan maņu orgāni (piem., acis, ausis, ādas receptori) nav bojāti un samaņa nav zudusi. ◊ rodas, ja ir bojāta galvas smadzeņu pusložu garoza. Raksturīgs uztvertspējas zudums, nespēja pazīt lietas vai personas; var būt optiska, akustiska, taktila (ar tausti saistīta) un gustatoriska (ar garšu saistīta) ◊. Taktilā ◊ rodas, ja ir bojāta pauradaivas garoza; tad ir traucēta spēja ar tausti pazīt priekšmetus. Optiskā ◊ (garīgs aklums) ir tad, ja ir bojāta pakaušdaivas garoza. Slimnieks nespēj pazīt priekšmetus, tos apskatot, lai gan spēja redzēt nav zudusi. Akustiskā ◊ (garīgs kurlums), gustatoriskā un olfaktoriskā (ar ožu saistītā) ◊ rodas, ja ir bojāta deniņdaivas garoza; slimnieks nepazīst skaņas, garšas vai smaržas.