A

Aģenēze

Aģenēze − vienas vai dažu ķermeņa daļu trūkums vai ne-pilnīga attīstība embrionālā perioda traucējumu dēļ.