A

Acu traumas

Acu traumas

Lai gan redzes orgānu virsma nepārsniedz 0,15% ķermeņa virsmas, ◊ veido apmēram 5–30% no kopējā traumatisma (pēc dažādu autoru datiem).

Redzes orgānu traumas iedala:

  • pēc izcelsmes: ražošanā (rūpnie-ciskas, lauksaimnieciskas), sa-dzīvē (bērnu, pieaugušo), spor-tā, transportā, karā gūtās;
  • pēc lokalizācijas: acs palīgorgā-nu (plakstiņu, asaru aparāta, konjunktīvas), acābola (radzenes, tīklenes), acs dobuma;
  • pēc plašuma: izolētas (tikai ac-ābola ievainojums utt.), kombinētas (acs palīgorgāni un acābols, acs palīgorgāni un acs dobuma siena, acs palīgorgāni, acābols un acs dobuma siena);
  • pēc rakstura: mehāniskas, apdegumi, kombinētas;
  • pēc norises smaguma: vieglas, vidēji smagas, smagas.

Mehāniskās traumas var būt trulas (sasitums) un brūces – dziļas, virspusējas, durtas, plēstas, ar svešķermeņiem, inficētas utt. Acābola sasitumi (trulās ◊) rodas no sitieniem pa aci. Pēc šīm ◊ bieži rodas asinsizplūdums (gk. stiklveida ķermenī vai tīklenē) un acs apvalku (varavīksnenes, tīklenes) plīsumi, lēcas apduļķojums, tīklenes tūska, tīklenes atslāņošanās; var paaugstināties acs spiediens. Nelieli radzenes virsmas ievainojumi parasti sadzīst 1–3 dienu laikā, ja tos laikus pareizi ārstē. Pēc grieztu, durtu vai plēstu ievainojumu sadzīšanas paliek rētas, kas traucē redzi (it sevišķi tās, kas atrodas radzenes centrā). Nopietna komplikācija ir stiklveida ķermeņa iztecēšana.

Ja ir zaudēts daudz stiklveida ķermeņa, acābols sarūk un zūd redze. Pēc ◊ var paaugs-tināties acs spiediens un attīstīties sekundāra glaukoma. Pēc ievainojuma acī var iekļūt mikroorganismi, kas strauji vairojas, acs sastruto un, ja laikus netiek ārstēta, tā ir jāizoperē. Vissmagākā komplikācija pēc acs ievainojumiem ir simpātiskā oftalmija (autoimūnslimība), kuras dēļ redze var zust gan ievainotajā, gan veselajā acī.

Ļoti smagu ◊ gadījumā aci izoperē un aizstāj ar protēzi. Ja acī ir palikuši svešķermeņi, visbiežāk metāla šķembas, tie iespējami drīz ir jāizņem (parasti ar elektromagnētu), jo tīklenē, lēcā, stiklveida ķermenī un citos acs audos tie rada pārmaiņas (metalozi) un to dēļ pamazām zūd redze.

Apdegumi var būt termiski, ķīmiski, staro-juma radīti. Tos iedala četrās pakā-pēs. Pēc acu apdegumiem parasti paliek radzenes apduļķojums. Rētaudi izkropļo plakstiņus, acābola konjunktīva var saaugt ar plakstiņu konjunktīvu; tas ne tikai rada kosmētisku defektu, bet arī stipri pavājina redzi. Īpašs acu apdegums ir elektrooftalmija, ko izraisa pārāk spēcīga ultravioletā starojuma iedarbība. Smagākos gadījumos radzenē veidojas apduļķojums un pūslīši. Elektrooftalmija var rasties strādniekiem, kas metinot nelieto aizsargbrilles vai ekrānus ar gaismas filtriem. ◊ ir galvenais akluma cēlonis.

Pirmā palīdzība

 ◊ sekas var mazināt, ja cietušais, tiklīdz iespē-jams, ierodas pie acu ārsta; sevišķi izšķiro-šas ir pirmās stundas un dienas. Pirmā palīdzība nepieciešama neatlieka-mi, ja ir ķīmisks acu apdegums: izņem visas cietās vielas daļas, pēc tam aci ilgi skalo ar tīra ūdens strūklu vai furacilīna šķīdumu (1:5000). Var skalot arī ar
2−3% dzeramās sodas šķīdumu (ja ir skā-bes radīts apdegums) vai 2% borskābes šķīdumu (ja ir sārma radīts apdegums). Aci pārsien un cietušo nogādā pie acu ārsta.

Virspusēja acābola ievainojuma gadījumā acī iepilina dezinficējošus acu pilienus (piem., 30% sulfacila pilienus), aci pārsien un dodas pie acu ārsta. Asinis, zemes piciņas u.c. netīrumus no sejas un plakstiņiem notīra ar borskābes vai furacilīna šķīdumu. Apkopjot acābola brūces, nedrīkst lietot joda tinktūru vai ūdeņraža pārskābi, jo tās kairina aci. Ja uz plakstiņa vai acābola ir svešķermenis, vispirms jācenšas tas noskalot, bet, ja neizdodas, var mēģināt izņemt ar mitru vates piciņu. Pēc tam acī iepilina dezinficējošus acu pilienus un dodas pie ārsta. Ievainotajai acij jāpieskaras ļoti uzmanīgi, nedrīkst spiest acābolu, lai caur brūci neizspiestos ārā acs iekšējie apvalki, stiklveida ķermenis vai lēca. Ja brūce ir neliela, pēc acs pārsiešanas cietušais pats var aiziet pie acu ārsta vai arī viņu drīkst transportēt sēdus. Ja brūce ir plaša, cietušais transportējams guļus.

Arī tad, ja ir tikai aizdomas, ka acs ir ievainota vai tajā ir iekļuvis svešķermenis, cietušajam vēlams ierasties pie acu ārsta. Ja acs ir sasista, pie ārsta jādodas arī tad, ja redze nav traucēta, jo sasituma sekas var izpausties arī vēlāk. Profilakse. Rūpniecībā un lauksaimniecībā no ◊ var izsargāties, ja ievēro darba drošības noteikumus, lieto aizsargbrilles, maskas, ekrānus ar gaismas filtriem, speciālu apģērbu. Darba devējs darba ņēmējam, kas strādā ar datoru, reizi gadā apmaksā acu ārsta apmeklējumu, rūpējas par darba telpas apgaismojumu un gaisa tīrību, kā arī sanitārhigiēnisko normu ievērošanu. Nepieciešams iepazīstināt bērnus ar ◊ cēloņiem un sekām, pareizi organizēt rotaļas un sporta nodarbības.