A

Abstinence

Abstinence ir atturēšanās, piemēram, no dzimumdzīves, alkohola u.c. 

[lat. abstinentia]

Avots: H. Kārkliņa, A. Senkāns, "Veselības enciklopēdija", SIA "Nacionālais apgāds, 2009