A

Aberācija

Novirzīšanās no parastā virziena vai stāvokļa. Oftalmoloģijā - nevienāda gaismas staru refrakcija un fokusēšanās, kas rada neskaidru iegūto attēlu; kardioloģijā - anomāla elektrisko impulsu pārvade sirds vadīšanas sistēmā; ģenētikā - hromosomu skaita vai uzbūves novirze no normas, kura var mainīt normālu embrija attīstību.

[lat. aberratio]