Zita Freiberga
Zita Freiberga
Specialitāte
Farmaceits

Raksti no žurnāla

Sirds izturība ir spēja ilgstoši turpināt darbību, nesamazinot tās efektivitāti.
Personīgās higiēnas ievērošanai ir liela nozīme, jo nekādi medicīnas zinātnes sasniegumi nevar nodrošināt labu veselību.
Saindēšanās ar dzīvsudraba tvaikiem, iekļūstot epidermā, noris lēni.