Dr.med. Ilze Vingre
Vingre Ilze, Dr.med.
Specialitāte
Infektologs