Marika Garizone
Marika Garizone
Rezidente psihiatrijā
Specialitāte
Ārsts - rezidents
Pieņemšanas laiki, vietas un reģistratūras kontakti

VSIA Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centrs,

Tvaika iela 2, Rīga

Tālr.: 67080279