Krista Mieze
Krista Mieze
Rīgas Stradiņa universitātes Psihiatrijas un narkoloģijas katedras docētāja
Specialitāte
Psihiatrs
Pieņemšanas laiki, vietas un reģistratūras kontakti

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra Ambulatorā centra ar stacionāru Veldre ambulatorā psihiatre

 

Raksti no žurnāla

Ievērojami ir pieaugusi sievietes loma sabiedrībā, un svarīgi uzsvērt, ka depresija sieviešu vidū ir vidēji divas reizes biežāk nekā vīriešu vidū.