Karīna Rubule
Karīna Rubule
Ārste, rezidente otolaringoloģijā
Specialitāte
Ārsts - rezidents
Pieņemšanas laiki, vietas un reģistratūras kontakti

LU, Klīnika Headline

Raksti no žurnāla

Vājdzirdības ārstēšanas mērķis ir normālas dzirdes atgūšana un dzīves kvalitātes uzlabošana.