Ineta Sipova
Ineta Sipova
Galvenās māsas vietniece
Specialitāte
Māsa
Pieņemšanas laiki, vietas un reģistratūras kontakti

VSIA Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centrs,

Tvaika iela 2, Rīga

Tālr.: 67080279