Ilze Srautmane
Ilze Strautmane
Neirooftalmoloģe
Pieņemšanas laiki, vietas un reģistratūras kontakti

Latvijas Amerikas acu centrs

A. Deglava ielā 12a Rīgā, tālr. 67272257,

http://www.laac.lv

Raksti no žurnāla

Mūsdienās ļoti bieži pacientiem, rodoties sūdzībām par attēla dubultošanos, nav skaidrs, kā rīkoties un pie kura speciālista doties.
Vai vienmēr sāpes acī saistītas tikai ar acs saslimšanu? Kādos gadījumos acs sāpju iemesls ir meklējams citur organismā?