Ilona Balode
Ilona Balode
Specialitāte
Pediatrs
Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts
Veselības aprūpes vadības ārsts
Pieņemšanas laiki, vietas un reģistratūras kontakti

Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca Ainaži

www.ainazuslimnica.lv

Raksti no žurnāla

Bērniem un pusaudžiem ir nepieciešams piemērs no pieaugušajiem, taču, ja šāds piemērs izpaliek, ir jānosaka vismaz zināmas robežas.