Hansone Silvija
Hansone Silvija
Kardioloģe, ehokardiogrāfijas un elektrokardiogrāfijas specialitāte, LU pasniedzēja
Specialitāte
Kardiologs
Ehokardiogrāfija
Elektrokardiogrāfija
Pieņemšanas laiki, vietas un reģistratūras kontakti

Rīgas 1. slimnīca

Bruņinieku iela 5, Rīga
Tālr.: 67366323
www.1slimnica.lv

Raksti no žurnāla

Asinsspiedienu vēlams mērīt savstarpēji salīdzināmās dzīves situācijās vienā un tajā pašā dienas laikā.

Elektrokardiogramma ir sirds elektriskās aktivitātes grafisks attēls uz speciāla milimetru papīra. Sirds elektrisko aktivitāti nodrošina sirds šūnu spēja automātiski radīt, uztvert un pārvadīt elektriskos impulsus. Elektrokardiogrāfiju veic akūtās situācijās vai plānveidīgi ar ārsta nosūtījumu un norādījumiem par medikamentu lietošanu.

Ehokardiogrāfija sniedz informāciju par sirds funkcionālo stāvokli un uzbūvi – sirds četrām kamerām, to izmēriem, sienām, starpsienām un četriem vārstuļiem.