Ārsti speciālisti par darbu ārstniecības iestādē ārpus Rīgas var saņemt naudas kompensāciju

Ārsti speciālisti par darbu ārstniecības iestādē ārpus Rīgas var saņemt naudas kompensāciju

Veselības ministrija aicina jaunos ārstus speciālistus reģionos pieteikties un saņemt kompensāciju par darbu ārstniecības iestādē, t.sk. stacionāros, ģimenes ārstu praksē, kurā pacientiem nodrošina valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Atbilstot nosacījumiem, ārsti speciālisti var saņemt naudas kompensāciju par darbu reģionā, par ģimenes locekļiem un uzturēšanās izdevumiem.

Finanšu atbalsts tiek izmaksāts Veselības ministrijai īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” ar mērķi piesaistīt ārstniecības personālu valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai pacientiem.

Lai pieteiktos kompensācijai:

  • ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa,
  • jāpievieno darba līguma kopija,
  • dokumenti jāiesniedz Veselības ministrijā.

Galvenie nosacījumi:

  • ārsts, tajā skaitā ģimenes ārsts, ir sertificēts specialitātē;
  • darba līgums ar ārstniecības iestādi ārpus Rīgas ir noslēgts uz nenoteiktu laiku par normālo darba laiku (t.sk. saīsināto) neatkarīgi no darba laika organizācijas;
  • ārsts speciālists specialitātē ārpus Rīgas nestrādāja 2017. gada 24. martā (dienā, kad stājās spēkā MK noteikumi par atbalsta ieviešanu), savukārt zobārsti šajā dienā nesniedza valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus ārpus Rīgas;
  • pieteikuma iesniegšanas brīdī ārsts nav pensijas vecumā;
  • kompensācijas saņēmējam atbilstoši projekta nosacījumiem ārpus Rīgas jāstrādā vismaz 5 gadus.

Ārsti speciālisti reģionos var pieteikties tŗīs veidu kompensācijām, ko aprēķina saskaņā ar 2021. gada 1. jūnijā spēkā esošajiem normatīviem par zemākajām mēnešalgām ārstniecības personām (sertificētiem ārstiem 1489 eiro):

1) par darbu reģionā (5 zemākās mēnešalgas),

2) par ģimenes locekļiem (viena zemākā mēnešalga par katru ģimenes locekli),

3) uzturēšanās izmaksām (3600 eiro).

Papildus kompensācijas saņemšanai var pieteikties ģimenes ārsts, kurš sasniedzis pensijas vecuma un vēlas nodod savu praksi jaunajam ārstam.

Plašāka informācija, tajā skaitā nosacījumi, pieteikumu veidlapas un kontaktinformācija pieejama projekta mājas lapā talakizglitiba.lv: Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos | talakizglitiba.lv.

Pieteikumus no ārstniecības personām projektā plānots pieņemt līdz 2023. gada 31. jūlijam vai līdz pieejamā finansējuma apguvei.

 

ESF projekts Nr. 9.2.5.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” tiek līdzfinansēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros. Specifiskā atbalsta ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 14 612 707 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 12 420 800 eiro un valsts budžeta finansējums – 2 191 907 eiro. Projekta īstenošana sākās 2017. gada nogalē.

ESF fondi

Informāciju sagatavoja:

Barbara Ālīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste

VM Ārstniecības personu piesaistes darbam reģionos projekta nodaļa

60003345, 67876040, kompensacijas@vm.gov.lv

 

eiropas fondi