Abonē līdz 18.11.2022 Ārsts.lv lētāk!

Abonē līdz 18.11.2022 Ārsts.lv lētāk!

Mīļie lasītāji!

Diemžēl arī mums no 2023. gada 1. janvāra ir jāpaaugstina žurnāla cenas!

Vēl līdz 18.11.2022 abonējiet žurnālu lētāk. https://arsts.lv/zurnals/abonesana !

Ja nepieciešams rēķins, rakstiet uz arsts@arsts.lv!

Citu jautājumu gadījumā: Tālr. 29335984