M

Mūzikas terapija

Mūzikas terapija – psihoterapijas metode, kas labvēlīgi ietekmē cilvēka fizisko un psihisko stāvokli. Pasīvās (receptīvās) mūzikas terapijas laikā pacients mūziku klausās, bet aktīvā mūzikas terapija ietver kāda mūzikas instrumenta spēlēšanu vai dziedāšanu grupā. Mūzikas terapija dod iespēju pacientam labāk izprast sevi un apkārtējo pasauli, brīvāk tajā justies. Mūzikas terapijas laikā pacients var izteikt jūtas un noskaņojumu, izskaidrot savu izturēšanos un mazināt sasprindzinājumu. Mūzikas terapija mazina ilgstošas sāpes. 

[gr. mūsikē (technē) mūzu māksla]