M

Molekula

Molekula – mazākā vielas daļiņa, kam piemīt visas konkrētās vielas ķīmiskās īpašības un kas var patstāvīgi pastāvēt. Molekulas viena vai dažādu ķīmisko elementu atomus saista ķīmiskās saites; tā ir vienota, dinamiska atomu kodolu un elektronu sistēma.

[lat. molecula, no moles masa]