M

Mēnessērdzība

Mēnessērdzība, somnambulisms, lunātisms [somnambulismus, lunatismus] – aptumšotas apziņas stāvoklis, kad cilvēks, būdams miegā, naktī pieceļas un diezgan pareizi izdara automātiskas darbības – apģērbjas, staigā, iziet ārpus mājas un, no rīta pamodies, par notikušo neko neatceras. No šāda dziļa aptumšotas apziņas stāvokļa cilvēku nespēj pamodināt nekāds ārējs kairinājums. Mēnessērdzība biežāk mēdz būt bērniem. Pēc atbilstošas ārstēšanas, kā arī bērnam pieaugot, mēnessērdzība parasti pāriet. Ja mēnessērdzība tomēr saglabājas un staigāšana miegā kļūst biežāka, turklāt kombinējas ar nakts bailēm, runāšanu naktī un apziņas aptumšošanās epizodēm dienā, šie traucējumi var būt viena no vieglas epilepsijas formas izpausmēm. Šādā gadījumā jāmeklē ārsta palīdzība. Dažkārt vērojams atšķirīgs stāvoklis – starpstāvoklis starp miegu un nomodu, t.s. miega apreibums, kas no mēnessērdzības atšķiras ar to, ka ārēja kairinājuma ietekmē (uzruna, pieskāriens) cilvēks pamostas. Visi pasākumi, kas apgrūtina piecelšanos no gultas vai iziešanu no istabas, parasti ir neveiksmīgi. Diagnozes precizēšanai izmanto elektroencefalogrāfiju.