M

Medicīniskā ekspertīze

Medicīniskā ekspertīze – vispusīga medicīniska dzīva cilvēka, līķa, atsevišķu orgānu, izdalījumu u.tml. izmeklēšana, ko veic attiecīgajā medicīnas nozarē speciāli sagatavoti ārsti. Šķir vairākus medicīniskās ekspertīzes veidus: darbspējas medicīniskā ekspertīze (noteic pārejošu darbnespēju un ilgstošu darbnespēju jeb invaliditāti), militārā medicīniskā ekspertīze (noteic derīgumu karadienestam), tiesu medicīniskā eskpertīze, tiesu psihiatrisko ekspertīzi, sanitāro ekspertīzi (kontrole pār vides sanitāri epidemioloģisko stāvokli) u.c. 

[fr. expertise, no lat. experiri izmēģināt, pārbaudīt]