F

falanga

[phalanga; gr. phalanx, phalangos slēgta kājnieku ierinda Senajā Grieķijā un Romā] 

rokas vai kājas pirksta kauls. Katram pirkstam ir trīs ◊, bet īkšķim – divas. ◊ savā starpā savieno starpfalangu locītavas.