"Viena diena bez medicīnas personāla"

Valsts nevar piederēt slimiem cilvēkiem, tāpēc aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju piedalīties veselības aprūpes darbinieku rīkotajā sapulcē – piketā pie Saeimas, protestējot pret 2020. gada valsts budžeta finansējumu nozarei. Jo solījumi ir jātur!

Akcijā "Viena diena bez medicīnas personāla" aicināti piedalīties gan stacionāros, gan ambulatorajās veselības aprūpes iestādēs strādājošie, gan medicīnas studenti, gan farmaceiti, kā arī ikviens, kurš vēlas iestāties par kvalitatīvu veselības aprūpi.

Kā pieteikties? Vienkārši atnāc 7. novembrī un esi kopā ar mums pie Saeimas!

Kā izbrīvēt laiku? Pastāv divas iespējas:
1. Savlaicīgi saskaņot ar tiešo vadītāju īslaicīgu prombūtni no plkst. 8.00 līdz 10.00, bet pēc tam atgriezties darba vietā un turpināt pildīt savus pienākumus
2. Noformēt vienas dienas bezalgas atvaļinājumu un paradīt, kā jau tuvākajā laikā mainīsies veselības aprūpes pieejamība, ja nerūpēsies par nozares pienācīgu finansējumu

Pacientiem!
Par ambulatoro un plānveida pakalpojumu sniegšanu/atcelšanu vai pārcelšanu šajā laikā lemj katras struktūrvienības/klīnikas vadītājs, balstoties uz savas darba vietas izdoto rīkojumu. Tāpēc pacientus, kas 7. novembrī iecerējuši apmeklēt kādu no ārstniecības iestādēm, aicinām jau iepriekš sazināties ar konkrēto iestādi!

 

SAPULCES NORISES KĀRTĪBA
LŪGUMS IEVĒROT!

✔️Aicinām sapulces dalībniekus pie Saeimas ierasties savlaicīgi plkst. 8.30.
✔️Aicinām visus ievērot vienotu apģērba krāsu – melns vai tumšs apģērbs!
✔️Aicinām sapulces dalībniekus ievērot apsardzes, Saeimas drošības biroja un Valsts policijas darbinieku norādījumus!
✔️Sapulces dalībnieki drīkst atrasties tikai uz ielas braucamās daļas, netraucējot pa ietvēm pārvietoties citiem gājējiem!
✔️Sapulces laikā lūgums sekot līdzi sapulces vadītāja teiktajam, būt organizētiem un pieklājīgiem vienam pret otru. Saglabāt mieru.
✔️Aicinām visus, kas uz sapulci ieradušies ar plakātiem vai citiem atribūtiem, neaizmirst tos dodoties prom no sapulces.
✔️Aicinām sapulces dalībniekus nekavēties un doties prom uzreiz pēc tās beigām plkst. 9.30

Paldies visiem!🤝
Sapulces organizatori!