Uģis Beķeris: Hallux valgus jeb pēdas pirmā pirksta deformācijas konservatīvas ārstēšanas iespējas

Sarunā ar pacientēm bieži dzirdams viedoklis, ka pēdas I pirksta pamatnē ir uzaudzis kauliņš, kurš traucē uzvilkt apavus. Patiesībā uz kaula nekas neuzaug, bet veidojas pēdas pirmā pirksta kaulu izmaiņas to novietojuma dēļ. Vienlaikus var veidoties arī mīksto audu iekaisums, ko provocē apavu spiediens uz deformēto vietu. Ir pamatots uzskats, ka tendence pirmajam pirkstam deformēties tiek ģenētiski pārmantota. Tomēr, izprotot pēdas biomehāniku, ir iespējams kavēt deformācijas progresēšanu, mērķtiecīgi vingrinot pēdas muskuļus.

Daba pēdu ir veidojusi, lai visu pirkstu asis būtu taisnas. Par normu tiek uzskatīta līdz 150 ass novirze (sk. 1. att.).

Optimāls pēdas pirkstu stāvoklis

1. attēls. Optimāls pēdas pirkstu stāvoklis

Pēdas pirmā pirksta deformācijas shēma

2. attēls. Pēdas pirmā pirksta deformācijas shēma

Deformācija var veidoties pirmā pleznas kaula un pirksta pamatfalangas novietojuma izmaiņu dēļ (sk. 2. att.).

Pēdas kaulu optimālu novietojumu un funkcionēšanu pirmām kārtām nodrošina pēdas saites (sk. 3. att.).

Pēdas saites

3. attēls. Pēdas saites

Pateicoties pēdas saišu aparātam, kauli savstarpēji veido pēdas velves – garenvelvi un šķērsvelvi (sk. 4. un 5. att.).

Pēdas velve un šķērsvelve

Ja mainās saišu elasticitāte, nav iespējams noturēt pēdas kaulus pareizā stāvoklī. Sākotnēji var izzust šķērsvelve. Par pēdas šķērsvelves izmaiņām (tās izlīdzināšanos) liecina ādas sabiezējuma veidošanās pēdas vidusdaļā zem otrā un trešā pirksta pamatnes (sk. 6. att.). Ja pēdas velve nav deformēta, ādas sabiezējums rodas zem īkšķa un mazā pirksta pamatnes (sk. 7. att.).

Ādas sabiezējums zem pēdas otrā un trešā pirksta pamatnes

Izmainoties pēdas kaulu stāvoklim, sāk mainīties arī muskuļu noslogojums un aktivitāte. Kad izlīdzinās šķērsvelve, pēdas priekšdaļa kļūst platāka (sk. 7. att.).

Vesela izliekta un deformēta izlīdzināta pēdas šķērsvelve

Hallux valgus veidošanās iemesls ir pēdas pirmā pirksta pievilcējmuskuļa (adductor hallucis) aktivitātes pastiprināšanās, jo šis muskulis stiprinās pie pēdas pirmā pirksta pamatfalangas laterālās malas (sk. 8. att.). Izlīdzinoties šķērsvelvei, pirmā pirksta pievilcējmuskulis tiek iestiepts, kā rezultātā sākas pirmā pirksta pamatfalangas vilkšana laterāli (uz 2. pēdas pirksta pusi). Lai mazinātu deformācijas attīstību, nepieciešams aktivizēt, trenēt atvilcējmuskuli (abductor hallucis) un pirmā pirksta saliecējmuskuļus (sk. 8.1. att.).

Pēdas pirmā pirksta atvilcējmuskulis un citi muskuļi

Lai nepieļautu hallux valgus deformācijas attīstību, svarīgi laikus pamanīt pēdas īkšķa deformācijas pirmās pazīmes, jo tikai tad konservatīva terapija var mazināt deformācijas progresēšanu.

Vingrinājumi

Izvērsti pēdas pirksti

Ja muskuļus neizdodas “iedarbināt”, varam ar plaukstas pirkstiem pēdas īkšķi maksimāli atvilkt uz sāniem un pēc tam mēģināt pēdas īkšķa galu spiest grīdā, aktīvi iesaistot pēdas muskuļus (sk. 11. att.). Veicot šo vingrinājumu, sākumā var parādīties krampju sajūta pēdas iekšmalā. Tas varētu būt saistīts ar ilgstošu šo muskuļu bezdarbību.

Pēdas īkšķa ass korekcija ar rokas palīdzību

Lai aktivizētu pēdas muskuļus, varam sakrokot ar pēdas pirkstiem dvieli vai palagu (sk. 12. att.).

Pēdas muskuļu trenēšana

Ar pēdas pirkstiem var mēģināt saplēst papīru, pēc tam savākt mazos papīra gabaliņus un samest tos papīrgrozā. Līdzīgi var mēģināt no grīdas satvert akmeni, ozolzīli vai kastani un to pārvietot.

priekšmeta satveršana ar pēdas pirkstiem

ORTOZES

Kā papildu līdzekļus var izmantot zolītes, kuras atbalsta šķērsvelvi (sk. 14. att.).

Zolītes pēdas šķērsvelves atbalstam

Izšķir nakts un dienas ortozes.

Nakts ortozes koriģē pirksta pozīciju naktī. Lietojot šāda veida ortozes, nedrīkst staigāt, pēdu pilnībā noslogojot, jo tādējādi tās var salauzt (sk. 15. att.).

nakts ortoze

15. attēls. Nakts ortoze

Ortozes- ielikņi starp pirkstiem

16. attēls. Ortozes – ieliktņi starp pirkstiem

Šāda veida pirksta korektorus ir labāk izmantot nekā nakts ortozes, jo dienā, kad staigājam, notiek reflektora īkšķa pievilcējmuskuļa aktivizēšana, kas saistīta ar pirkstu “vēlmi” noturēt priekšmetu, kas atrodas starp pirkstiem.

Ir vairāku veidu dienas ortozes. To nepilnība – staigājot var rasties ādas noberzumi, var nepietikt vietas ierastajos apavos (sk. 17. att.).

 

Dienas ortozes

 

TEIPOŠANA

Lai fiksētu īkšķi pareizā pozīcijā, lieto teipus.

Parasti sagatavo 20 cm garu teipu, kam nedaudz sašaurina daļu, kas aptvers īkšķi (sk. 18. att.).

Teipa sagatave

Vispirms pirksts jācenšas koriģēt optimālā pozīcijā (sk.19. att.).

Pirksta novietošana optimālā pozīcijā

19. attēls. Pirksta novietošana optimālā pozīcijā

Teipa galu pielīmē, nenostiepjot teipu (sk. 20. att.).

Teipa gala fiksācija, nenostiepjot teipu

20. attēls. Teipa gala fiksācija, nenostiepjot teipu

Pēdas pirkstu noturot koriģētā pozīcijā, iestiepj teipu un pielīmē gar pēdas iekšējo malu. Teipa nobeigumu aptuveni 2–3 cm garumā pielīmē bez iestiepuma.

Teipa uzklāšanas tehnika

21. attēls. Teipa uzklāšanas tehnika

Pabeigts teips Pabeigts teips 2

22. attēls. Pabeigts teips

 

Teipa radītie negatīvie aspekti:

  • iespējamas ādas alerģiskas reakcijas;
  • pēdai svīstot, teips ātri var atlīmēties, tāpēc tas būs bieži jāatjauno.

Cilvēkiem, kuriem ir hallux valgus veidošanās pazīmes, nebūtu vēlams nēsāt apavus, kuru dizains ir attēlots 23. attēlā.

čības

23. attēls. Apavi, kas provocē “vēlmi” noturēt priekšmetu starp pirkstiem

Svarīgi atcerēties!

  1. Saglabājiet pēdas pirmā pirksta atvilcējmuskuļa aktivitāti. Vingrinājumi jāveic regulāri visas dzīves garumā.
  2. Šie vingrinājumi ir ļoti svarīgi cilvēkiem, kuru vecākiem ir hallux valgus deformācija, jo, saglabājot muskuļu aktivitāti, iespējams mazināt deformācijas progresēšanu.
  3. Apavi ar šauru pēdas priekšdaļu var veicināt deformācijas attīstību.
  4. Augstpapēžu apavu valkāšana palielina slodzi pēdas priekšdaļai, kas var provocēt sākotnēji šķērsvelves izlīdzināšanos un pēc tam arī hallux valgus progresēšanu.
  5. Šajā rakstā aprakstītie vingrinājumi nepalīdzēs izteiktu deformāciju gadījumā.

Foto: pexels.com

Rakstu lasiet arī „Ārsts.lv” 2020. gada septembra numurā!

Portālā "Ārsts.lv" publicēto rakstu pārpublicēšana iespējama tikai, saskaņojot ar portāla redakciju!