Laura Lūse, Anna Miskova: Daudzaugļu grūtniecība

Lai gan dvīņu vai trīņu grūtniecība ir priekpilna vēsts, tā vienlaikus var nest uztraukumu un raizes topošajiem vecākiem, jo rodas daudz jautājumu par grūtniecības norisi. Šajā rakstā īsumā aprakstīt, ko kā ginekoloģe, dzemdību speciāliste vēlos uzsvērt par daudzaugļu grūtniecības iestāšanos un norisi.

Dvīņu un trīņu grūtniecības gadsimtiem ir fascinējušas cilvēkus, un pirms modernās medicīnas ir tikuši meklēti dažādi to izskaidrojumi. Viens no mītiem, kura izcelsme meklējama sengrieķu mitoloģijā, vēsta, ka dvīņu grūtniecība iestājās, kad Alkmēne, būdama jau stāvoklī, dzīvoja dzimumdzīvi un tādējādi palika stāvoklī ar dvīņiem.

Mūsdienās dvīņu pētniecība ir atsevišķa nozare, kas palīdz atklāt mijiedarbību starp iedzimtību un vidi, kuru dvīņi dala grūtniecības laikā, un vidi, kurā tie uzaug.

Kāpēc un kā attīstās daudzaugļu grūtniecība

Neidentisko dvīņu grūtniecība rodas, ja notiek divu olšūnu, nevis vienas olšūnas ovulācija, kā tas ir lielākajā daļā gadījumu. Tās abas tiek apaugļotas, un šajā gadījumā var runāt par divu olšūnu dvīņu grūtniecību (neidentiskie dvīņi, divolu dvīņi). Šiem dvīņiem būs katram sava placenta, ko sauc par bihoriālu placentu. Augļi var būt atšķirīga vai viena dzimuma. Abiem bērniem būs kopīga puse mantotā ģenētiskā materiāla, tāpat kā gadījumā, ja viņi būtu māsa un brālis, kas dzimuši ar laika starpību (sk. 1. attēlu).

Divolu un vienolu dvīņu attīstības cikls

1. attēls. Divolu un vienolas dvīņu attīstības cikls

Attēls adaptēts no: https://www.genome.gov/genetics-glossary/identical-twins

 

Identisko dvīņu grūtniecība rodas, ja tiek apaugļota viena olšūna, bet tā savā attīstībā sadalās divās atsevišķās apaugļotās olšūnās. Šajā gadījumā mēs runājam par vienas olšūnas dvīņiem. Tādējādi attīstās identisko dvīņu grūtniecība un šiem dvīņiem būs viens dzimums (meitene–meitene, puisis–puisis). Abi no mātes un tēva mantos vienādu ģenētisko informāciju.

Vienas olšūnas dvīņu grūtniecības iedala vēl sīkāk atkarībā no tā, kurā dienā notikusi apaugļotās olšūnas sadalīšanās (sk. 2. attēlu). Ja apaugļotā olšūna sadalīsies 13 dienas pēc augļošanās, var attīstīties Siāmas dvīņi ar vienu placentu un augļūdens maisu. Dvīņus, kas dala vienu placentu, sauc par monohoriāliem. Ja dvīņiem ir katram savs augļūdens maiss, viņi ir biamniāli. Savukārt, ja dvīņi atrodas kopīgā augļūdens maisā, -monoamniāli.

Vienas olšūnas dvīņu grūtniecības iedalījumsņ, ņemot vērā, kurā dienā notikusi apaugļotās olšūnas sadalīšanās

Vienas olšūnas dvīņu grūtniecības iedalījums, ņemot vērā, kurā dienā notikusi apaugļotās olšūnas sadalīšanās

Adaptēts no : https://mercyperinatal.com/clinic/complex-multiple-pregnancy

Bet vai sengrieķu leģenda vēsta patiesību? Vai iespējama grūtniecības iestāšanās, ja jau dzemdes dobumā attīstās viens auglis? Ļoti reti, bet – jā, un šos gadījumus dēvē par superfetāciju (superfetation). Attīstība iespējama, gan spontāni iestājoties grūtniecībai, gan sievietei, kura dzīvo dzimumdzīvi pēc embrija transfēra. Šis ir viens no piemēriem, kad dvīņu attīstība norisinās citādi, pastāv vairāki šādi izņēmuma gadījumi, kas aprakstīti specializētajā medicīniskajā literatūrā.

Kopumā pasaulē ir novērojama tendence pieaugt daudzaugļu grūtniecību skaitam – tās veido vidēji 3% no visu dzemdību skaita, un Latvijā vidēji 1,4%, 2018. gadā kopumā bija 245 dvīņu un trīņu dzemdības.

Ir vairāki faktori, ar kuriem var saistīt pieaugošo dvīņu grūtniecību skaitu, un būtiskākais ir asistēto reproduktīvo tehnoloģiju pielietošana, piemēram, ārpusķermeņa apaugļošana un ovulācijas indukcija, kas izraisa ovulāciju vairākām olšūnām vienlaicīgi. Dati liecina, ka tikai 20% trīņu grūtniecību ir spontānas, bet pārējās iestājušās ar ārpusķermeņa apaugļošanas palīdzību. Papildus jāmin lielāks mātes vecums. Interesanti, ka spontāni iestājušos dvīņu  grūtniecību skaits sievietēm vecumā no 15 līdz 35 gadiem pieaug 2–3 reizes. To var izskaidrot ar faktu, ka, pieaugot sievietes vecumam, veidojas neregulārs ovulatorais cikls un iespējama ovulācija ar divām olšūnām vienlaicīgi. Pastāv atšķirības arī starp rasēm. Japānā sastopamas 1,3 spontānas dvīņu grūtniecības no 1000 dzemdībām, bet Nigērijā pat 50 no 1000 dzemdībām.

Sievietēm, kurām ģimenes anamnēzē ir dvīņu grūtniecības, ir lielāka iespējamība pašām piedzīvot dvīņu grūtniecību. Ja bioloģiskā tēva ģimenē ir bijušas dvīņu grūtniecības, tam ir maza ietekme uz viņa partneres iespēju iegūt dvīņu grūtniecību, bet šo ģenētisko īpašību viņš var nodot savām meitām. Interesants ir fakts, ka biežāk dvīņu grūtniecības novēro sievietēm ar aptaukošanos – palielinātu ķermeņa masas indeksu (ĶMI ≥ 30 kg/m2) – un garu augumu (> 164 cm).

Grūtniecības norise

Daudzaugļu grūtniecības ir saistītas ar paaugstinātiem riskiem gan mātei, gan jaundzimušajiem. Grūtniecei būs nepieciešamas biežākas vizītes un ultrasonogrāfijas izmeklējumi. Runājot par simptomiem, jāpiemin, ka biežāk novērojama grūtnieču toksikoze ar sliktu dūšu un vemšanu, ko var saistīt ar augstāku horiogonadotropīna līmeni. Grūtnieces biežāk sūdzas arī par  muguras sāpēm, sliktu miegu un dedzināšanu aiz krūškurvja.

Ir ļoti svarīgi pirmā trimestra ultrasonogrāfiju veikt tam paredzētajā laikā (līdz 13. nedēļai), lai precīzi varētu noteikt placentu un augļūdens maisu daudzumu. Šī informācija palīdzēs plānot, cik bieži nepieciešamas ultrasonogrāfijas, un noteikt laiku, kad plānot dzemdības. Piemēram, ja dvīņi dala vienu placentu, ultrasonogrāfijas kontroles jāveic ik pēc divām nedēļām no 16. grūtniecības nedēļas.

Sievietēm ar dvīņu grūtniecību sagaidāms lielāks svara pieaugums nekā vienaugļu grūtniecībā, šis svara pieaugums sevī ietver arī placentas, augļūdens un aizturētā šķidruma svaru. Rekomendētais pieaugums atšķiras no sievietes ķermeņa masas indeksa (ĶMI) pirms grūtniecības. Ja ĶMI bijis no 18,5 līdz 24,9 kg/m2, rekomendē 16,8–24,5 kg svara pieaugumu, bet, ja ĶMI ≥ 30,0 kg/m2, 11,4–19,1 kg.

Ikdienā jāievēro veselīga uztura pamatprincipi un jālieto sabalansēts uzturs. Uzturā jāiekļauj: dārzeņi, salāti, svaigi augļi un proteīna avoti, piemēram, zivis, vienreiz nedēļa. Papildus rekomendē uzņemt D vitamīnu, jodu un 1 gramu folskābes dienā, individuāli jālemj par kombinēto vitamīnu lietošanu.

Daudzaugļu grūtniecība bieži – līdz pat 60% gadījumu – beidzas ar priekšlaicīgām dzemdībām. Nav zināms, kādēļ, bet biežāk priekšlaicīgas dzemdības novēro, ja abi ir zēni.  Prognoze ir atkarīga no grūtniecības laika un bērnu svara. Lai gan priekšlaikus dzimušajiem jaundzimušajiem var novērot daudzus veselības sarežģījumus, mūsdienu ārstēšanas metodes neonatoloģijā būtiski uzlabo šo bērnu prognozi un dzīves kvalitāti. Ir novērots, ka jaundzmušajiem, kas nākuši pasaulē pēc 34. grūtniecības nedēļas, ar neiznēsāšanu saistīti riski ir minimāli. Grūtniecei, kas gaida dvīņus, ir lielāka varbūtība, ka attīstīsies venozās trombozes, paaugstināts asinsspiediens, preeklampsija, grūtnieču hepatoze un grūtniecības diabēts.

Viss iepriekšminētais liek mediķiem būt īpaši uzmanīgiem un rūpīgi novērot un konsultēt sievietes ar daudzaugļu grūtniecību. Vēlos uzsvērt, ka ir arī iespējamas fizioloģiski noritošas dvīņu grūtniecības bez komplikācijām.

Dzemdības

Dvīņu grūtniecību gadījumā iespējamas gan dabīgas dzemdības, gan ķeizargrieziena operācija. Trīņu grūtniecību iesaka atrisināt ar ķeizargrieziena operāciju. Dzemdības tiek plānotas pa dabīgajiem dzemdību ceļiem, ja pirmais no augļiem, kurš ir tuvāk dzemdes kaklam, ir galvas priekšguļā. Dzemdībām ir jānotiek stacionārā, kur iespējams sniegt gan intensīvās terapijas palīdzību jaundzimušajiem, gan dzemdības jebkurā brīdī pabeigt ar ķeizargrieziena operāciju.

Ja pirmais no dvīņiem ir tūpļa guļā vai šķērsguļā, kā arī gadījumā, ja dvīņi dala gan placentu, gan augļūdens maisu, par drošāko dzemdību veidu uzskata plānveida ķeizargriezienu.

Jāpiemin, ka dzemdību speciālisti, daudzaugļu grūtniecībai sasniedzot noteiktu laiku, grūtniecei piedāvā ierosināt dzemdības vai veikt plānveida ķeizargrieziena operāciju, tādējādi mēģinot novērst iespējamās komplikācijas. Kad plānot dzemdības, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem: vai ir kādas komplikācijas, placentu skaita, augļu skaita un augļūdens maisu skaita (sk. 1. tabulu).

Dzemdību norise

1. tabula. Dzemdību plānošana

Noslēgums

Daudzaugļu grūtniecība ir izaicinājums gan topošajiem vecākiem, gan mediķiem. Mūsdienās mācamies arvien vairāk, lai nodrošinātu labāko aprūpi un maksimāli palīdzētu gan jaunajai māmiņai, gan jaundzimušajiem.

Foto: Shutterstock

Rakstu lasiet arī „Ārsts.lv” 2021. gada marta numurā!

Portālā "Ārsts.lv" publicēto rakstu pārpublicēšana iespējama tikai, saskaņojot ar portāla redakciju!