Aicinām Valmieras iedzīvotājus pieteikties bezmaksas smēķēšanas atmešanas nodarbībām

Smēķēšana

Aicinām Valmieras un Valmierai tuvējo apkaimju pieaugušos iedzīvotājus, kuri vēlas atmest smēķēšanu, pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā*. Nodarbības būs bez maksas un notiks no 27. marta līdz 24.aprīlim Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda” (Valmierā, Rīgas ielā 42).

 Pirmā – informatīvā smēķēšanas atbalsta grupas – nodarbība notiks otrdien, 27. martā, no plkst. 18.00 līdz 19.30. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar grupas vadītāju, kvalificētu psihologu Krišjāni Zarembu, kā arī uzzināt vairāk par turpmākām nodarbībām. Pārējās 3 atbalsta grupas nodarbības plānotas vienu reizi nedēļā otrdienās, sākot no 10. aprīļa, no plkst. 18.00 līdz 20.30.00 Valmieras Jaunatnes centrā “Vinda”.

Uz nodarbībām aicinām ikvienu pilngadīgu, smēķējošu Valmieras vai Valmierai tuvējo apkaimju iedzīvotāju, kurš vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmis veselības aprūpes speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir motivēts to darīt.

Aicinām pieteikties gan tos, kuri pirmo reizi domā par smēķēšanas atmešanu, gan arī tos, kuri jau kādreiz mēģinājuši atmest, bet nav izdevies. Nodarbību laikā speciālista vadībā būs iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķēšanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas, kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi atsākt smēķēšanu pēc atbalsta grupas nodarbību noslēguma.

PIETEIKŠANĀS. Aicinām sūtīt pieteikumus dalībai grupā atbalsts.atmesanai@gmail.com, e-pastā norādot vārdu, uzvārdu, tālr. numurs, Valmieras grupa. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoriem, zvanot pa tālruni 26180109.

Papildu informācija: http://www.valmiera.lv/images/userfiles/vizualizacijas/Skrejlapa_vizualis_A6_(1).pdf

* Atbalsta grupa notiek Veselības ministrijas projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros. Līdz 2019. gada martam visā Latvijā notiks 50 smēķēšanas atmešanas atbalsta grupu nodarbības.

Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinās LR Veselības ministrijas ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilotprojektu realizē personu apvienība “Atkarības speciālistu apvienība”.

Informācijas avots: http://www.valmiera.lv/lv/jaunumi/sabiedribas_zinas/18432_aicinam_valmieras_iedzivotajus_pieteikties_bezmaksas_smekesanas_atmesanas_nodarbibam/