Liene Sīle
Liene Sīle
Specialitāte
Psihiatrs
Pieņemšanas laiki, vietas un reģistratūras kontakti

VSIA Rīgas Psihiatrijas un Narkoloģijas centrs,

ambulatorais centrs "Pārdaugava'',

Ļermontova iela 1, Rīga

Tālr: 677 15 108

Raksti no žurnāla

Sabiedrībā pret psihiskām slimībām joprojām ir daudz aizspriedumu, kas apgrūtina slimību agrīnu diagnostisku, jo nereti cilvēki baidās vērsties pēc palīdzības.
Vielu lietošana pacientiem ar šizofrēniju palielina pašnāvības riskus.